Orbitální remorkér

M. Tůma  P. PROŠEK  P. TOMEK  |  
Orbitální remorkér - elektromagnetická tryska, elektromagnetické cívky udržující plazmu ve středu komory, ICRH anténa ohřívající plyn na více než 1000 000 K, Helikoidní anténa ionizující
pracovní plyn, Přívod pracovního plynu

Každý rok potřebuje Mezinárodní kosmická stanice (ISS) trochu popošťouchnout, protože ji brzdí atmosféra Země, a tak stanice klesá. Jedná se o velmi slabé, ale neustálé působení řídkého oparu zemské atmosféry, který by za nějaký čas stanici zbrzdil natolik, že by klesla do nižších vrstev atmosféry a tam by shořela. Proto je využit každý přílet raketoplánu nebo bezpilotních zásobovacích lodí k tomu, aby ISS posunuly na vyšší oběžnou dráhu a kompenzovaly tak její pokles.

Ale tato práce něco stojí, ročně je to 7,5 tuny raketového paliva, které se musí na oběžnou dráhu vynést. Pokud jako průměr vezmeme cenu 10 000 dolarů za dopravu 1 kg nákladu na nízkou oběžnou dráhu Země, dostaneme se na 75 milionů dolarů, které stojí ročně jenom udržování ISS na orbitě. A teď si představte, kdyby vám někdo nabídl stejnou práci jenom za 3 miliony dolarů. Právě takové ambice má ryze soukromý projekt VASIMR společnosti Ad Astra Rocket Company, založena Dr. Franklinem R. Chang Díazem.

Doktor Chang Díaz byl vedoucím laboratoře plazmového pohonu v NASA a po svém odchodu do soukromého sektoru úzce s NASA spolupracuje. Výsledkem této spolupráce je VASIMR, tedy The Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, iontový motor. Princip tohoto motoru není nijak nový, poprvé byl použit pro pohon sondy Deep Space 1. Ale porovnávat jej s VASIMR je stejné jako porovnávat letecký model s letadlem. VASIMR absolvoval koncem září tohoto roku první úspěšný test tahu na plný výkon 200 kW ve vakuové komoře v Houstonu. Hlavní výhodou iontového motoru je výtoková rychlost ionizované plazmy sloužící k pohonu.

Také díky tomu, že energii pro pohon získává ze solárních panelů a ne z energie chemické reakce potřebuje pouze zlomek hmotnosti paliva. VASIMR navíc pracuje se supravodivými magnety pro urychlení plazmy horké přes 1000 000 K. Motor se skládá ze tří základních částí, první z nich je zdroj plazmy, kde dochází k ionizaci plynu na plazmu, druhý stupeň tuto plazmu ohřívá pomocí mikrovlnného záření na velmi vysokou teplotu a třetí, kterým je magnetická tryska, plazmu urychluje, a tak vytváří dopředný tah. NASA sama vyvíjela podobný systém, Hall, ale ten byl kvůli rozpočtovým škrtům v roce 2005 zrušen. I tak byl jeho maximální výkon, oproti VASIMR čtvrtinový. NASA počítá s tím, že toto zařízení použije pro korekci oběžné dráhy ISS už v roce 2013.

Nejčtenější