Opravdu pomáhá vdechování kyslíku učení?

vojtěch kolář  |  

Účinek při vdechování podle všeho není nijak výrazný. Léčba kyslíkem, tzv. oxygenoterapie, se v medicíně nasazuje při akutních poruchách dýchání, u chronických plicních chorob nebo při otravách – to znamená, když je krev nedostatečně sycena kyslíkem. A to je důležité. Krev, respektive hemoglobin, má totiž omezenou schopnost vázat kyslík: „hemy“ hemoglobinu obsahují 4 atomy železa (Fe2+), z nichž každý naváže jednu molekulu kyslíku.

Schopnost vázat kyslík ovšem závisí i na parciálním tlaku, takže by zde mohla být ku pomoci hyperbarická oxygenoterapie (ač spíše teoreticky), která znamená léčbu vdechováním kyslíku v přetlaku. Vzduch obsahuje zhruba 21 % kyslíku. V plicích je vzdušný kyslík navázán hlavně na červené krvinky (viz výše), jisté množství je rozpuštěno v krvi. Množství rozpuštěného kyslíku závisí na tlaku. Při jeho zvýšení nad úroveň atmosférického tlaku dochází k významnému nárůstu množství kyslíku rozpuštěného v krvi, který se dostane i do oblastí nepřístupných pro červené krvinky, čehož právě využívá tato léčebná metoda.

Nejčtenější