Obloha v listopadu

MARTIN PETRÁSEK  |  Vesmír
Obloha v listopadu

Procházka od souhvězdí Plejád až k rentgenovému pulzaru v souhvězdí Býka. Již od setmění začínají v listopadu vykukovat nad jihovýchodní obzor Plejády. Jsou známým objektem noční oblohy majícím mnoho názvů. Například Kuřátka, 7 sester nebo Subaru (v japonštině). Že vám slovo Subaru něco říká? Ano, stačí se podívat na znak této světoznámé japonské automobilky. Naopak 7 sester je často používaný, ale nevhodný název.

Dobré lidské oko rozliší bezpečně alespoň 5 hvězd, vynikající zrak a dobré podmínky umožní rozlišit až 10 hvězd pouhým okem. Schválně, zkuste to, je to vynikající oční cvičení! Desítka ale není konečné číslo. Tato otevřená hvězdokupa obsahuje tisíce hvězd. Vznikla poměrně nedávno, před 100 miliony lety.

Obsahuje převážně velmi mladé a horké modré hvězdy (nejjasnější Alcyon má svítivost 800krát větší než Slunce!), ale podle nedávných výzkumů obsahuje také mnoho hnědých trpaslíků, tedy jakýchsi nedostatečně vyvinutých hvězd, které nemají dostatek hmoty na to, aby podstoupily termonukleární fúzi a začaly svítit. Na obrázcích uvidíte Plejády protkané modrou mlhovinou, prachoplynným mračnem, které bylo dlouhou dobu považováno za protostelární mračno této hvězdokupy. Avšak až nedávné výzkumy odhalily, že toto mračno mezihvězdným prostorem Plejád jen náhodně prolétá. Plejády budou na obloze takto kompaktně svítit už jen asi 250 milionů let, pak se jako otevřená hvězdokupa rozpadnou na samostatné hvězdy se svou vlastní oběžnou dráhou kolem Galaxie.

Souhvězdí Býka

Plejády jsou vynikajícím orientačním prvkem, který nám lehce ukáže na souhvězdí Býka.Plejády totiž na obloze představují jeho srdce. Na obloze tedy Býk „plave“ proti směru otáčení oblohy, ze severovýchodního obzoru vykoukne nejdříve jeho tělo, potom jeho oko v podobě jasného Aldebaranu, a teprve potom rohy. Býk je však natolik zajímavé souhvězdí, že s ním bezpečně zaplním celou naši noční procházku po obloze a nudit se jistě nebudeme.Když se Zeus zamiloval do krásné fénické princezny Európy, dcery sídónského krále Agénora, hledal cestu, jak ji upoutat.

Proměnil se tedy v krásného býčka. Po čase princezna neodolala a rozhodla se na býkovi projet. Toho Zeus využil a skočil i s Európou do moře a odplaval s ní na Krétu. Zplodil s ní tři syny; Mínóse, pozdějšího vládce Kréty, Sarpédóna, který se stal králem v Lykii, a Rhadamanthyse, jenž byl členem podsvětního soudního tribunálu v Hádově říši. Na oblohu se dostal býk právě při své plavbě a je vidět jen „do půl těla“.

Hyády

Kromě Plejád je zde ještě větší, jen o něco méně nápadná hvězdokupa Hyády. Ve své kráse byste ji viděli jako něco exkluzivního jen za vynikajících světelných podmínek, tedy nejlépe v noci na horách.

Poznáte ji podle nejjasnější hvězdy v souhvězdí Býka, jasně oranžového Aldebaranu. Okolo něj se kumuluje mnoho hvězd, které vytvářejí na obloze doslova chomout. Jednotlivé hvězdy Hyád tvoří zřetelné písmeno V. Nutno podotknout, že Aldebaran se do hvězdokupy jen promítá, ale nepatří do ní. Hyády jsou nejbližší otevřenou hvězdokupou k Zemi a jsou vzdáleny jen 151 světelných let. Aldebaran je pak hvězdou vzdálenou 65 světelných let, jde o rudého obra, proměnnou hvězdu s jasností 0,7–1 mag.

Co oči nevidí

Posledním objektem, který je nutno zmínit, je mlhovina M1, kterou bohužel pouhým okem neuvidíte. Nachází se u jednoho z rohů Býka a svých dvacet dní slávy si poprvé odbyla v roce 1054. V té době byla na místě mlhoviny obří hvězda, která ukončila svou existenci výbuchem supernovy.

Těch dvacet slavných dní zářila tak jasně, že byla pozorovatelná i ve dne. Pozůstatkem po ní je dnešní Krabí mlhovina, objekt M1 viditelný v menších dalekohledech, a skrytý objekt, pozůstatek samotné hvězdy zhroucené do podoby neutronové hvězdy -pulzaru. Tento pulzar je silný a jasný především v rentgenové oblasti. Jde o rychle rotující neutronovou hvězdu o průměru pouhých několika kilometrů. Jedna otáčka jí trvá jen 30 tisícin vteřiny!

Nejčtenější