Objev chrámu v Kunulue

M. Tůma  P.Prošek  |  
Objev chrámu v Kunulue

Přechod od doby bronzové k době železné byl provázen kulturním úpadkem. Kraji kolem tureckého Tell Tayinatu se chaos vyhnul. V citadele města Kunulua vyrostl na rozmezí 10. a 9. století př. n. l. monumentální chrám. Ten nyní vykopali kanadští archeologové. Tamější králové ovládali rozsáhlé území sahající na jihu až do dnešní západní Sýrie a jejich říše navzdory hluboké krizi tehdejšího světa prosperovala.

Objev chrámu v Kunulue

Bohatství Kunuluy zlákalo asyrská vojska krále Tiglatpilesara III. V roce 738 př. n. l. bylo město dobyto a chrám vypleněn. Centrální místnost chrámu nese stopy po silném požáru. Archeologové tu našli zbytky zuhelnatělých trámů, značné množství roztaveného bronzu, zlomky ozdob ze slonoviny a útržky zlaté a stříbrné fólie. Jde patrně o pozůstatky chrámového nábytku.

Nejčtenější