Nový rozměr skutečnosti

MILAN BAUMAN  |  
Nový rozměr skutečnosti

Přenos obrazu a zvuku na dálku zvládáme už mnoho let. Pořád se nám ale nedaří zprostředkovat skutečnou virtuální komunikaci z očí do očí.Paní Margaret žila deset let v San Francisku v souměstí Bay Area a poslední tři roky pracovala jako asistentka ve společnosti Cisco. S prací byla spokojena, ale velké životní náklady, zejména na bydlení v Kalifornii, následně i problémy s devítiletou dcerkou, ji přiměly k rozhodnutí přestěhovat se do Dallasu v Texasu. Když to oznámila svému šéfovi Marthinovi de Beerovi, viceprezidentovi a generálnímu řediteli Emerging Markets Technology Group (EMTG), nebyl nijak z této změny nadšený.

Nejprve se ji snažil přemluvit, aby vše ještě přehodnotila, případně aby se přestěhovala pouze z Bay Area do jiné blízké oblasti, kde jsou nemovitosti levnější. Když však nepochodil, rozhodl se k řešení, které vycházelo z nejnovější technologie přenosu zvuku i obrazu po internetové síti a bylo v tomto smyslu i zajímavým experimentem.Do kanceláře v San José, kde původně paní Margaret pracovala, umístil velkoplošný plazmový displej s vysokým rozlišením, také kamerový systém s dalším potřebným technickým zázemím – a takto vybavil i její nové texaské kancelářské pracoviště.Žena, která nyní fyzicky sedí za stolem v Dallasu, může tak prostřednictvím takzvané TelePresence komunikovat s přicházejícími návštěvami ve vzdáleném San José, jako kdyby byla v místnosti osobně přítomna. Otázka „Paní sekretářko, kde jste?“ je zde velmi obvyklá.

Dotekem prstu se Margaret „vypaří“

„Stačí, abych se jedním dotekem prstu dotkl displeje na svém IP telefonu a moje asistentka se ,vypaří‘,“ žertuje ředitel Marthin de Beer, ale ve skutečnosti si nemůže tento způsob komunikace vynachválit. „Je na plazmové obrazovce stále přítomna v životní velikosti, když je zapotřebí, ona vidí mě, já ji – jako kdybychom byli spolu na jednom pracovišti. Díváme se navzájem do očí jako ve skutečnosti, hovor probíhá bez jakéhokoli časového zpoždění. Také ona může bezprostředně komunikovat s návštěvami i dalšími přítomnými osobami a ony s ní. Prostorové ozvučení kopíruje každé otočení hlavy, gesto či odklon ze zorného pole. To je úplně jiný vjem, než nabízí klasický videotelefon. Rozdíl je asi takový, jako kdybychom měli srovnávat klasickou barevnou vakuovou televizi ze sedmdesátých let se současnými velkoplošnými zobrazovači.“ Použitý systém TelePresence 1000, který našel i takovéto využití, je logickým vyústěním pokroku v této oblasti informačních technologií. IP telefonie, tedy telefonování po internetu v rámci podnikové infrastruktury, se stává stále běžnější záležitostí, přenos informací se neustále zrychluje a otevírá dokořán dveře dokonalé kvalitě zvuku i obrazu včetně videa.Ruku v ruce s tím pokročil vývoj plazmových a LCD technologií ve vysokém rozlišení. Použita je velká 65“ high-definition plazmová obrazovka. „Samozřejmě za tím vším je ještě mnoho dalších technických fines, aby to vše bezproblémově fungovalo -kamer, kodeků, mikrofonů, osvětlení včetně kancelářského nábytku,“ podotýká Marthin de Beer.

Nový rozměr skutečnosti

Kontakt klienta s expertem

TelePresence 1000, použitá v uvedeném spojení mezi Kalifornií a Texasem, je určena pro maximálně čtyři účastníky, kteří mohou spolu komunikovat zejména v omezených prostorech typu bankovních poboček, kanceláří vedoucích pracovníků či lékařských ordinací. Ve firemní terminologii se v této souvislosti hovoří o „virtuálních agentech“.

Například virtuální agent banky či třeba pojišťovny může takto na dálku vést jednání s klienty, aniž by za nimi osobně jezdil. Vše probíhá tak, jako by všichni seděli u jednoho stolu. Pomocí dalších komunikačních technik je dokonce možné předložit dokumenty k podpisu či k ověření. Velkou výhodou je především snížení nákladů na personální obsazení i na cestovné, neboť bankovní či pojišťovací pracovník nemusí objíždět jednotlivé pobočky, zejména pak v případě, jsou-li od sebe vzdáleny mnoho kilometrů.

Kontakt klienta s expertem je přitom jednoduchý. Stačí se pouze na displeji dotknout prstem příslušné obrazové ikony či nápisu, obdobně jako na bankomatech či elektronických terminálech s čísly pořadí – a jsme okamžitě obrazem i zvukem připojeni k centrále. V životní velikosti a v čisté ploše obrazovky s vysokým rozlišením může takovýto kontakt na dálku probíhat třeba i se vzdálenou reprezentační prodejnou či skladem výrobce – z jednoho města do druhého, aniž bychom museli do místa cestovat. Není to tak dávno, co se zdálo fikcí obdobným způsobem nakupovat na internetu. Toto je opět o stupínek výš. Vzdálený skladník nám nejen poradí, ale vytypované zboží i předvede. Není také třeba zaškolovat každého zaměstnance skladu.

Obdobně specialisté z lékařské kliniky se potřebují čas od času poradit se svými kolegy v daném oboru, zejména v případech naléhavých případů či operačních zákroků. Příslušný odborník z jiné nemocnice může být při obousměrném spojení pomocí TelePresence snadno dostupný. Různé systémy telemedicíny jsou již v mnoha případech i u nás zavedenou praxí – zde ovšem se jedná opět o vyšší technologickou úroveň. Systém lze v nemocniční praxi samozřejmě využít i v mnohem větším měřítku.

Imerzivní telepřítomnost

Stačí zalistovat únorovým číslem tohoto časopisu z roku 2001 a rázem si uvědomíme, jak málo let stačí k tomu, aby se předběžné představy či sny staly skutečností. Tehdy jsme psali: Zasvěcení odborníci, zabývající se čtvrtou generací mobilních sítí, tvrdí, že budeme moci mluvit s někým, kdo se nachází na jiném místě než my, ale my prý budeme mít pocit, že onen dotyčný sedí s námi ve stejné místnosti jako my. Je zajímavé, že stejným směrem se nyní vydávají projekty virtuálních videokonferencí s takzvanou imerzivní telepřítomností.

U kulatého stolu besedují čtyři účastníci telekonference a také moderátor. Každý z nich sedí někde jinde, ale divák má pocit, že je všechny vidí pohromadě ve studiu. Iluze je dokonalá. Jde o vizi budoucí imerzivní telekonference. Pojem imerzivní pochází od anglického slova immersion – tedy ponoření. Jedná se o kombinaci nejrůznějších vizuálních podnětů (fotografií, textů, dvojrozměrné a trojrozměrné grafiky, počítačových animací, videa, různých formátů a podobně), která poskytuje zcela nové tvůrčí možnosti.Známou a už zavedenou formou je virtuální realita, v jejímž rámci se uživatel může pohybovat v trojrozměrném grafickém světě a prozkoumávat jej.

konferenční mikrofon

V případě vize imerzivní telekonference se jedná o takzvaný „dělený stůl“, u něhož je reálná jen ta část stolu, u které sedí sám účastník rozhovoru. Zbytek je virtuálně vytvořený stůl, jenž sestává ze dvou displejů uspořádaných do pravého úhlu. Další účastníci se nacházejí u vzdálených terminálů a jsou integrováni do tohoto virtuálního prostředí.V ideálním případě se přitom každému účastníkovi konference nabízejí na displejích obrazy s perspektivou, která odpovídá aktuální poloze jeho hlavy, a tedy aktuálním úhlům pohledu na probíhající dění.Nezbývá však než konstatovat, že v současné době jsme ještě od praktické realizace takovéhoto systému dosti vzdáleni, a to především z technických důvodů. Přesto se však už, z hlediska řešení uvedených technologických problémů, začínají rýsovat konkrétní řešení.Za pouhých několik let se tato myšlenka stala už realitou.Jenom se změnila terminologie – místo imerzivní telekonference se hovoří o TelePresenci a zasvěcení odborníci také trpělivě vysvětlují, že se v žádném případě nejedná o videokonference. TelePresence 3000 umožňuje zprostředkovat setkání na dálku až pro 12 účastníků.

Tato větší varianta je určena zejména pro širší skupinová jednání a týmové konzultace. Na jedné straně stolu sedí až šest osob, stejný počet (po dvou na každé ze tří velkoplošných obrazovek) tvoří virtuální jedinci. Protože celkové aranžmá je domyšleno do sebemenšího detailu (podoba a barevné provedení stolů na obou stranách, identická barva stěn, jejich osvětlení pro navození reálného prostředí pracovní porady a podobně), při takovéto komunikaci přes internet téměř nepoznáte, že nejste v jedné místnosti. „Řešení vytváří iluzi skutečné osobní schůzky, čehož je dosaženo jak použitím velkých plazmových obrazovek, které poskytují obraz člověka v životní velikosti, tak i opravdovým očním kontaktem, přenosem všech pohybů a gest v reálném čase nebo prostorovým zvukem,“ vysvětluje Marek Šoltys, obchodní ředitel české společnosti Anect, která řešení v rámci střední a východní Evropy implementuje.„Setkání probíhá v architektonicky upravených místnostech, které jsou si navzájem věrnými kopiemi.

Jejich základem je velký oválný stůl se šesti židlemi, který v místě styku se třemi plazmovými obrazovkami s úhlopříčkami 65“ opticky plynule pokračuje do vzdáleně připojené místnosti. Každou místnost snímá kamera způsobem, který simuluje opravdový oční kontakt. K přenosu zvuku je využito vícekanálového systému vytvářejícího dojem, že hlasy vycházejí z úst právě hovořících lidí. Zvukový systém umožňuje přenos i méně hlasitých komentářů a přenáší správně i hlas hovořícího člověka, který nesedí, ale pohybuje se v místnosti. Zprostředkovat reálné jednání prostřednictvím virtuálních jednacích místností po existující IP komunikační síti lze i na vzdálenost několika tisíc kilometrů.

Živě ze dna TelePresence je nyní využívána také pro fascinující pohled do mořských hlubin v reálném čase prostřednictvím výzkumné lodě Okeanos Explorer. Její název na základě vypsané soutěže navrhli studenti jedné z Woodstock High School ve státě Illinois. Okeanos (či Ókeanos) byl podle starořeckého mýtu „otcem všeho vodstva“ a podílel se prý podle některých jeho verzí i na stvoření světa.

Loď kromě svého základního výzkumného cíle slouží k rozšiřování znalostí o podmořském světě. Jeho živé (on-line) vzdělávací vysílání přenášené družicemi NOAA je dále šířeno prostřednictvím vysokorychlostního internetu. (NOAA je zkratkou pro National Oceanic and Atmospheric Administration – americké vládní agentury, která mimo jiné tyto družice provozuje. Ta rovněž každoročně vydává 10 % ze svého rozpočtu na vzdělávací aktivity a zvýšení vědecké gramotnosti o světových mořích a oceánech.) Okeanos Explorer je vybaven nejmodernějšími technologiemi včetně uvedené TelePresence a přístroji i zařízeními pro podmořský výzkum. Na jeho palubě jsou rovněž dva dálkově řízené hlubinné roboty Argus a Herkules (známé mimo jiné z průzkumu vraku lodi Titanik) se zabudovanými kamerami vysokého rozlišení a dalším špičkovým vybavením, schopné pracovat v hloubce až do 6000 metrů. Obraz z jejich kamer je přenášen na rozměrné displeje s HD rozlišením přímo ke zvědavým očím vědců. Při takovéto komunikaci přes internet téměř nepoznáte, že nejste v jedné místnosti. Jedná se o takzvaný „dělený stůl“, kde je reálná jen ta část stolu, u které sedí sám účastník rozhovoru.

PRAHA-BRNO VIRTUÁLNĚ

Česká firma Anect uspěla v konkurenci mezinárodních společností typu IBM, Dimension Data či Nextira One a spustila první implementaci řešení Cisco TelePresence v České republice. Spojení proběhlo mezi městy Praha a Brno a je určeno pro prezentace potenciálním klientům. K běžným funkcím řešení, kterými jsou například nastavení celého spojení pomocí jednoho tlačítka, sdílení dokumentů přes síť jednoduchým připojením počítače nebo snadné plánování setkání s použitím standardních podnikových aplikací, budou časem přibývat další. Podle prohlášení představitelů společnosti bude možné záhy propojit tři a více místností nebo pomocí řešení komunikovat s jinými koncovými zařízeními využívajícími IP telefonii. Teleprezence vytváří iluzi osobní schůzky jak použitím velkých plazmových obrazovek, tak i opravdovým očním kontaktem.

Nejčtenější