Novorozenci pláčou v mateřštině

M. Tůma  |  

Pláč není prázdným křikem, ale projevem řeči. Prokázal to tým vedený Kathleen Wermkeovou z univerzity ve Würtzburgu výzkumem pláče novorozenců ve věku od 2 do 5 dnů. Polovina kojenců měla francouzskou matku a polovina měla matku hovořící německy. Vědci si dávali pozor, aby zkoumali jen spontánní pláč a děti cíleně nerozplakávali. Na zvukových záznamech pláče hodnotili jeho „zvukové kontury“.

Zjistili dva typy pláče.Jeden začíná nízkými tóny a nabírá postupně na výšce. Druhý začíná naopak vysokým hlasem a postupně klesá. „Klesajícím“ pláčem se ozývaly děti německy mluvících matek. „Stoupající“ pláč byl typický pro malé Francouze.Zvukové kontury pláče novorozenců odpovídají konturám běžné řeči v obou jazycích. Německy hovořící lidé během věty klesají hlasem, francouzsky mluvící lidé naopak během věty zvyšují tón řeči. Děti tedy pláčou takovým způsobem, jaký odpovídá zvukové struktuře věty v mateřštině jejich matky.

Nejčtenější