Nosatci ždímají z lesa oxid uhličitý

J. PETR  P. PROŠEK  |  
nosatec

Napadení lesa nosatci může představovat v důsledcích větší hrozbu než lesní požár.Za normálních okolností vážou rozlehlé borové lesy Britské Kolumbie o něco více oxidu uhličitého, než kolik jej produkují. Výjimkou jsou roky rozsáhlých lesních požárů. Hmyzí škůdci, například někteří brouci nosatci, ale lesní požáry překonávají. Les, který zahubí, uvolňuje o polovinu více oxidu uhličitého než spálený porost. Negativní efekt hmyzích škůdců je podstatně dlouhodobější než vliv požárů. Obnova lesa nově vysazenými stromy není s to zvrátit negativní bilanci lesa zničeného škůdci v nejbližších dvaceti letech.Ani těžba dřeva ze zničených porostů nepomáhá k vylepšení bilance oxidu uhličitého. Stromy napadené škůdci bývají napadeny houbami.Dřevo se pak nehodí ke zpracování a většinou se využívá jako palivo.To vede k dodatečnému uvolnění oxidu uhličitého. Těžba navíc poškozuje i bylinné patro lesů.

Nejčtenější