Noční obloha v srpnu a září

MARTIN PETRÁSEK  |  Vesmír
Noční obloha v srpnu a září

Jsme ve druhé polovině kalendářního roku 2009. Obloze stále ještě kraluje v nadhlavníku Labuť, která ladně prolétá Mléčnou drahou. Od jižního obzoru ji sleduje Jupiter, pomrkávaje, jak jeho světlo prochází hustými masami vzduchu. Srpen je již po dlouhé roky ve znamení meteorického roje Perseid, jehož vrchol nastává 12. srpna před půlnocí. Meteory lze ale pozorovat i v další dny.

Jak se blíží konec prázdnin, blíží se také k západnímu obzoru jasný a oranžový Arcturus v souhvězdí Pastýře. Když děti znovu usedají do lavic, mizí s posledním soumrakem pod obzorem a průvodcem blížícího se podzimu se stává na východě Andromeda a Pegas. Ty vykukují zprvu jen tak nesměle, protože jsou velkými souhvězdími okupujícími dohromady celý východní a jihovýchodní obzor. Naopak na severozápadě podřimuje nízko nad obzorem Velký vůz.

S končícím létem pak z nadhlavníku pomalu odlétá Labuť. Její perutě a krk sice míří na jih do teplých krajů, ale její pohyb po obloze k západu jakkoli pomalý, je neúprosný. Užijme si tedy toto souhvězdí dříve, než se navečer začne ochlazovat a než se svou hlavou dotkne západního obzoru a definitivně odpluje z letní oblohy. Jelikož je nad obzorem vysoko, bude jí to trvat déle než souhvězdím vrcholícího léta – například Střelci, který se již ve druhé polovině srpna stává nepozorovatelným.

Labuť

Souhvězdí Labutě vrcholí v nadhlavníku 13. srpna a od té doby se pomalu sune k západnímu obzoru. Na obloze se tomuto souhvězdí někdy říká Severní kříž, protože jeho nejjasnější hvězdy tvoří v létě nad hlavou jasný a zřetelný obrovský kříž, jehož vrcholem je jedna z nejjasnějších hvězd oblohy, hvězda letního trojúhelníku – Deneb. Pokud chcete Labuť odhalit v celé její kráse, musíte nejdříve najít zmíněný Severní kříž.

Deneb je pak hvězdou, která značí ocas Labutě. Krk tvoří dvě, při dobrých pozorovacích podmínkách tři hvězdy. Rameny kříže však souhvězdí nekončí a skutečný tvar široce rozpažených labutích křídel vyvstane, až když zjistíte, že křídla Labutě tvoří vždy tři hvězdy, díky kterým je souhvězdí výrazně širší než delší. Labuť pak na obloze prolétá Mléčnou drahou, jako by přesně evokovala Diovu cestu v podobě labutě na kontrolu lidí a jejich pozemského života.

Orel

Na jih od Labutě najdeme mytologicky spřízněné souhvězdí Orla. Je podobné Labuti v tom smyslu, že i jeho ocas tvoří jasná hvězda a zároveň hvězda letního trojúhelníku, tentokráte Altair. Míří jako Labuť stejným směrem Mléčnou drahou. Oproti Labuti si povšimněte ostřeji zkosených křídel a doširoka rozevřené ocasní peruti, což naznačují tři hvězdy místo jedné. Ta prostřední je Altair, po jeho boku jsou to hvězdy slabší, avšak pořád dobře viditelné.

Galileovy měsíce

Jupiter v srpnu dosahuje největší jasnosti, a přestože se nad obzorem nachází relativně nízko, stává se pro druhou polovinu srpna absolutní dominantou noční oblohy. Již malým dalekohledem jej spatříte jako kotouček a i jakékoli kukátko odhalí jeho do přímky usazené perličky – Jupiterovy nebo spíše Galileovy měsíce. Io, Europa, Ganymed a Callisto, jak jdou podle vzdálenosti od Jupiteru po sobě, jsou totiž prvními měsíci, které byly pozorovány u jiné planety, a to právě Galileem.

Perseidy

Letošní Perseidy skýtají dobré pozorovací podmínky před dosažením vrcholu roje.Pozůstatek po chvostu komety Swift-Tuttle křižuje Země již po dva tisíce let. Letos je maximum předpovězeno na 12. srpna chvíli před půlnocí, ale hned v jeho maximu začne vykukovat z východního obzoru Měsíc, který sice couvá, ale má ještě pár dnů před čtvrtí, a tak svým jasem zalije celou noční oblohu – dost na to, aby se v něm padající meteory ztratily. Pokud jste ale Perseidy propásli, nezoufejte. Země takových kometárních pozůstatků křižuje mnoho desítek. Možná tedy i dnes večer…

Nejčtenější