Nejvzdálenější galaxie

J. PETR  M. Tůma  |  

Utajená erupce

Vrstvy ledu, které se vytvořily v ledovcích v Grónsku i Antarktidě v roce 1810, nesou jasné stopy po obrovské sopečné erupci. Nikdo netuší, kde k této erupci došlo. Není pochyb o tom, že se spolu s výbuchem indonéského vulkánu Tambora v roce 1815 postarala o nejstudenější desetiletí za posledních 500 let. Popel a oxidy síry vyvržené sopkami zastínily Slunce a rok 1816 proslul dokonce jako „rok bez léta“.

Konec sněhů na Kilimandžáru

Mezi rokem 2000 a 2007 se plocha slavného ledovce na vrcholku nejvyšší africké hory Kilimandžáro zmenšila o 26 %. Dnes kryje ledovec jen 15 % plochy, na které se rozkládal v roce 1912. Ledovec se zároveň výrazně ztenčil. Ledové pole Furtwängler ztratilo mezi roky 2000 a 2009 na síle 5 metrů a je poloviční oproti stavu před 10 lety. Poslední ledy by mohly z Kilimandžára zmizet kolem roku 2033.

Raný stres mění geny na celý život

Myší mláďata, která jsou krátce po narození oddělena od matky a prodělají tak silný stres, mají změněnou funkci některých genů. Nezmění se jim pořadí písmen genetického kódu, ale změní se intenzita, s jakou tyto geny pracují. V důsledku toho jsou tyto myši v dospělosti mnohem náchylnější ke stresu a zároveň mají výrazně slabší paměť.

Nejvzdálenější galaxie

Skupina stovek a možná tisíců galaxií označovaná jako JKCS041 je od nás vzdálená 3,1 miliardy parseků. Tyto galaxie vidíme ve stavu, v jakém byly v době, kdy náš vesmír dosáhl jen čtvrtiny svého současného stáří. Galaxie jsou vzájemně spoutány gravitací, která v jejich případě přemohla odstředivé síly vzniklé v okamžiku Velkého třesku.

Nejčtenější