Nejstaršího Američana odhalil výkal

J. PETR  P. TOMEK  |  
výkal

Kam chodili „na velkou“ první obyvatelé Severní Ameriky.Koprolit je učené označení pro zkamenělý trus. A právě tento objekt se stal klíčem k odhalení nejstarší historie osídlení Nového světa. O objev se přičinil americký archeolog Denis Jenkins z University of Oregon spolu se studenty, které vzal na letní praxi do Paisleyských jeskyní. Lokalita láká archeology už od třicátých let 20. století. Jeskyně se nacházejí v pánvi jezera Summer asi 340 kilometrů jihovýchodně od města Eugene.V období pleistocénu bohatém na srážky tu do místních skal bušilo mocné vlnobití dávno zaniklého jezera Chewaucan a v měkké hornině vyhloubilo celkem osm jeskyní.Později hladina jezera klesla.Jeskyně se ocitly nad vodou a úkryt v nich našli jedni z prvních pravěkých lidí, kteří přišli do Nového světa z Asie. Paleoindiáni v Paisleyských jeskyních jedli, spali i pracovali. Svědčí o tom nálezy kostí mnoha zvířat, např.bizonů, ovcí tlustonohých, dále pak zbytků vyčiněných kůží, rostlinných vláken upravených do nití i provazů, zbytků košů a dřevěných předmětů.Paleoindiáni chodili v jeskyni i na „velkou stranu“, a tak tu po nich zbyly koprolity dokonale konzervované suchým vzduchem. Vědci mohli určit jejich stáří radiokarbonovou metodou.

Navíc z nich dokázali Jenkinsovi dánští kolegové vedení Eskem Willerslevem z univerzity v Kodani izolovat lidskou DNA, která pocházela z buněk střevní sliznice dávného obyvatele jeskyně.Výsledky obou analýz znamenají zásadní zvrat v našich znalostech o osídlení Ameriky.Nejmladší koprolit je starý „jen“ 1300 let. Nejstaršímu zkamenělému lidskému exkrementu z Paisleyské jeskyně je 14 300 let. DNA pocházející z tohoto koprolitu je tedy nejstarší lidskou DNA získanou na americkém kontinentu.Genetický kód v izolovaných úsecích DNA jasně dokazuje, že dědičná informace patřila někomu, kdo pocházel z Asie. O tom, že DNA do vzorku nezanesl nikdo z vědců, kteří mohli s koprolitem přijít do kontaktu, svědčí výsledky důkladných analýz jejich vlastní DNA. Pro jistotu byly kontrolní testy potvrzeny ještě analýzami ve dvou nezávislých laboratořích.O pravěkém původu DNA svědčí i fakt, že se v koprolitu podařilo najít i DNA nějaké psovité šelmy, zřejmě lišky, kojota nebo vlka. Nelze ani vyloučit, že jde o DNA psa, který se tehdy ještě od vlků příliš nelišil. Psi chovaní pro maso patřili k oblíbeným indiánským jídlům ještě v poměrně nedávné minulosti.

MONTE VERDE

Osídlení z Paisleyských jeskyní konkuruje stářím nalezišti Monte Verde v Chile starému14 400 let. Vědci předpokládají, že obyvatelé Monte Verde dopluli do Jižní Ameriky z Asie podél pobřeží a v Severní Americe se vůbec nezdrželi.

Nejčtenější