Nejstarší kamenné čepele z Afriky

M. Tůma  R.Honzák  |  Věda
africký rybář

Američtí paleoantropologové narazili v Africe na kamenné čepele vyrobené před více než půlmilionem let a posunuli nejstarší známé doklady této zásadní technologické inovace o 150 000 let dále do minulosti. Revoluční vynález výroby kamenných čepelí byl dlouho přisuzován moderním lidem druhu Homo sapiens, kteří přišli do Evropy před 40 000 lety z Afriky. Novější nálezy ale dokazují, že kolébkou tvorby kamenných čepelí byla Afrika.

Americké paleoantropoložky Cara Roure Johnsonová a Sally McBreartyová z University of Connecticut nedávno objevily na pěti lokalitách v keňské pánvi Baringo kamenné čepele pocházející z doby před 509 000 až 543 000 lety. V té době žili v dané oblasti zástupci hned několika různých druhů člověka. Není proto jasné, který z nich čepele vyráběl. Johnsonová a McBreartyová se přiklánějí k názoru, že to mohl být člověk označovaný jako Homo rhodesiensis, který byl přímým předchůdcem prvních afrických lidí druhu Homo sapiens.

Nejčtenější