Nebezpečně „Rudý příliv“

J. PETR  P. PROŠEK  |  
"Rudý příliv"

Červená jednobuněčná mořská řasa Alexandrium tamarense může zabíjet a vyvolávat rakovinu. Čas od času dochází k přemnožení mořského planktonu a vznikne fenomén označovaný jako „rudý příliv“. Značné zdravotní riziko představují toxiny, které se z vod „rudého přílivu“ dostávají do vzduchu ve formě aerosolů. Jejich následky byly vždy považovány za přechodné a krátkodobé. Tým amerických vědců vedený Johnem Ramsdellem odhalil nebezpečný dlouhodobý účinek vdechnutých toxinů. Nervové jedy zahrnované mezi tzv. brevetoxiny se po vdechnutí v plicích metabolizují. Brevetoxiny se mění na molekuly, jež pronikají do nitra buněk plic a tam se vážou na jejich dědičnou informaci. Tyto látky pak mohou poškozovat DNA a narušovat funkce genů. V konečném důsledku to může vést až k nádorovému bujení.

Nejčtenější