Napadlo mě, zda za vymírání živočichů v pravěku - třeba i dinosaurů, nemohlo znečištění prostředí pohlavními hormony?

Jan Ježek  |  
dinosaur

Teoreticky by měli dinosauři vyprodukovat obrovské množství pohlavních hormonů, kterými by mohli své prostředí zamořit. Jenže taková úvaha vypovídá spíše o zkreslené představě, kterou si o přírodě vytváříme. Stáda krav bez býků na uzavřených pastvinách nebo ještě hůře v kravínech vyprodukují velmi koncentrovaný hormonální „koktejl“. Divoce žijící zvěř (byť by to byli třeba divocí tuři -zvířata srovnatelná s krávami) se stále pohybuje, takže pobývá na jednotlivých pastvinách poměrně krátce a půda tak má šanci se s „hormonální bombou“ vyrovnat. Navíc přirozená stáda mají vyrovnanější poměr samců a samic, takže nevznikají oddělené oblasti nadopované samičími hormony a naopak místa napuštěná testosteronem.

Stejně si můžeme představit i putující stáda dinosaurů, jejichž trus a moč měly jistě podobné vlastnosti jako současné ptačí guano. Pokud bychom je uzavřeli do ohrad, pravděpodobně by je nejen svými hormony, ale i svým agresivním trusem dokázali změnit na neobyvatelné v průběhu několika dnů. Naštěstí tehdy neexistoval nikdo, kdo by se je pokusil domestikovat. Velcí dinosauři žili se svým prostředím v relativním souladu, což dokládá také oněch 160 milionů let, po které obývali zemi.

Nejčtenější