Nanovlákna zabíjejí

J. PETR  |  
Nanovlákna zabíjejí

Uhlíková nanovlákna se běžně používají při výrobě řady materiálů. Tento materiál má však i odvrácenou tvář. Ukázalo se to při pokusech na laboratorních myších. Pokud vdechly více než 20 miligramů nanovláken, docházelo u nich k poškození plic. Nanovlákna dokonce pronikala přes stěnu plic až do pohrudnice. Jejich účinek se podobal škodám, jaké páchají na plicích vlákna azbestu.

O těch je už dlouho známo, že jejich vdechování způsobuje zánětlivé procesy v plicích a může vyvolat dokonce nádorové onemocnění. Vědci nicméně upozorňují, že jde o předběžné výsledky, ze kterých nelze dělat definitivní závěry o vlivu uhlíkových nanovláken na lidské zdraví. Přesto je na místě notná dávka opatrnosti. Je například zapotřebí, aby lidé pracující s nanovlákny používali ochranné pomůcky, které zabrání vdechnutí tohoto materiálu.

Nejčtenější