Náhražka za buňku

redakce  |  
náhražka

Skládá se z vrstviček plastů propletených předivem jemných kanálků a komůrek. Těmi kolují nepatrná množství roztoků nejrůznějších chemikálií, jež se vzájemně mísí a spouštějí pestrou škálu biochemických reakcí. Napodobují tak procesy probíhající v živé buňce. Ještě nedávno potřebovali vysoce kvalifi kovaní biochemici pro stejné úkoly rozlehlé laboratoře plné nejrůznějších aparatur. Teď lze totéž provést doslova na dlani. „Umělá buňka“ vystačí s roztoky o objemu několika desítek nanolitrů. Vědci chtějí s pomocí umělé buňky vytvářet bílkoviny, jaké se v přírodě nevyskytují. Mohly by posloužit například k léčbě rakoviny.

Nejčtenější