Nádor vyvolává deprese

j. horčík (ekobydlení.eu)  J. PETR  |  Příroda
Nádor vyvolává deprese

Na psychický stav lidí trpících rakovinou působí řada nepříznivých faktorů. Vedle strachu a nejistoty jsou to i následky léčby. Razantní účinek chemoterapie spouští v těle zánětlivé procesy. Ty vedou ke změnám v nervových buňkách mozku a v konečném důsledku mohou vyvolat deprese, pocit odcizení a další duševní poruchy. Oddělit přirozený strach od následků léčby a případného biochemického působení samotného nádoru je prakticky nemožné. Američtí vědci se pokusili odhalit efekt nádorových buněk na mozek pokusem na laboratorních potkanech.

Zvířata trpící nádorovým onemocněním nepociťují strach z budoucnosti, a pokud se u nich projeví útlum, pokles motivace a další příznaky deprese, jedná se z valné části o přímý vliv nádoru. Vědci vyvolali u samic potkana nádor mléčné žlázy a pak nemocná zvířata podrobili sérii testů. Nechávali je například v nádrži s vodou a sledovali, jaký podíl času se potkani jen vznášejí ve vodě a kolik času tráví usilovným plaváním. Ztráta chuti potýkat se aktivně s vodním živlem je jedním z projevů deprese. Zdraví potkani tráví plaváním asi polovinu času stráveného ve vodě. Samice s nádorem tráví až 80 % času ve vodě pasivně a je zřejmé, že na ně nádor působí depresivně.

Nejčtenější