Naděje pro léčbu poraněné míchy

J. PETR  P. PROŠEK  |  
Mícha

Laboratorní pokusy o léčení poraněné míchy u myší a potkanů přinášely rozporuplné výsledky. Některé experimenty končily překvapivě dobře. Pokusným zvířatům se po transplantaci buněk do přerušené míchy vracel cit do končetin a dokázala se pohybovat.

Jindy se léčebný efekt nedostavil a navíc se u zvířat objevila zvýšená citlivost ve zdravých nohách. Myši či potkany každý krok bolel.

Vědci zjistili, že používali nevědomky buňky dvou typů. Na první pohled jsou si velice podobné, ale po transplantaci se chovají v těle příjemce odlišně. První typ má skutečně hojivé účinky. Když jsou tyto buňky vpraveny do poraněné míchy, nabudí růst nervových buněk a léčeným zvířatům se začne do postižených končetin vracet cit. Druhý typ buněk neléčí a navíc páchá v těle příjemce těžké škody. Jejich transplantace vyvolává u zvířat zvýšenou citlivost zdravých končetin. Nyní se testuje léčba „vytříděnými“ buňkami.

Nejčtenější