Náboženství je výsledkem evoluce

J. PETR  P. PROŠEK  Z. ODEHNAL  |  
bůh

James Dow zkoumal podmínky, za jakých může vzniknout u lidí geneticky podmíněná dispozice k předávání informací, jež nelze empiricky ověřit. Dow zkoušel nejrůznější scénáře a nakonec našel jeden, při kterém se víra v nadpřirozeno šířila společností jako požár. Stačilo k tomu, když se nositelům dědičných vloh pro víru v nadpřirozené dostávalo pomoci od těch, kteří ji nezdědili. A proč by měli „nevěřící“ pomáhat „věřícím“?

„Pokud je člověk ochoten slevit ze svých požadavků ve prospěch abstraktního božstva, mají lidé kolem něj pocit, že je ochoten obětovat se stejně i pro společnost,“ vysvětluje Dow. „Lidé, kteří předávají svému okolí informace o nadpřirozených věcech, tak získávají na oplátku zcela reálné a prospěšné informace.“

Nejčtenější