Na srdce je muzika

M. Tůma  |  
Na srdce je muzika

Tým italských kardiologů zkoumal vliv hudby na cévy a srdce pacientů. Zjistili, že rychlá hudba zvyšuje krevní tlak a zrychluje tep. Když hudba ustane, vrací se stav oběhového systému k normálu. Tep i tlak potom často klesají i pod hodnoty naměřené před poslechem hudby. Pomalá hudba srdeční tep zpomaluje. Podobné účinky má také změna v hlasitosti hudby. Když její zvuk postupně sílí, zužují se posluchačům cévy pod kůží, roste krevní tlak i tepová frekvence.

Pokud hudba utichá, dostavuje se u pacienta pocit uvolnění. Cévy pod kůží se opět rozšiřují, tepová frekvence a krevní tlak klesají. Tento efekt je markantní u hudby, která často a výrazně mění hlasitost, například u opery. Italové se domnívají, že změny v oběhovém systému mají dopad i na funkce nervové soustavy a mohou tak stát v pozadí zážitků, jež nám poslech hudby přináší. Doufají, že další výzkum nakonec dovolí využívat poslech hudby zcela cíleně k „trénování“ cév a srdce například během rekonvalescence po infarktu myokardu nebo po cévní mozkové příhodě.

Nejčtenější