Na rakovinu se štírem

J. PETR  |  
štír

Chlorotoxin vylučovaný jedovou žlázou štírů se velmi dobře váže na bílkovinu MMP-2, jež se ve velkém množství vyskytuje na povrchu mnoha nádorových buněk. To činí ze štířího jedu nadějný lék proti rakovině. Američtí vědci navázali toxin štíra na nanočástice oxidu železitého a výrazně tak prodloužili jeho životnost. Účinky nanočástic s toxinem testovali na buňkách myšího mozkového nádoru.

Rakovinné buňky, u nichž se toxin štíra navázal na bílkovinu MMP-2, následně nedokázaly měnit svůj tvar, což je nezbytný předpoklad pro prorůstání nádoru do zdravé tkáně. Samotný chlorotoxin omezuje rozrůstání nádoru o 45 %. V kombinaci s nanočásticemi redukuje šíření nádoru o plných 98 %. Podobný efekt by mohly mít nanočástice s chlorotoxinem i na další nádory, jejichž buňky jsou na povrchu obdařeny velkým množstvím bílkoviny MMP-2. Patří k nim nádory prsu, kůže, plic, tlustého střeva, prostaty a vaječníků.

Nejčtenější