Na lovu otisků

redakce  |  
otisk

Otisky prstů o vás prozradí mnohem více, než jen to, zda jste byli na místě činu.Tým výzkumných pracovníků vedený profesorem Sergeiem Kazarianem z Imperial College London představil nový způsob snímání otisků prstů, s nímž lze získat mnohem detailnější představu o pachateli, než bylo možno s dosud používanými metodami.Otisky snímané želatinovou páskou si totiž uchovávají zbytkové množství chemických částic z povrchu pokožky, jejichž následná analýza prozradí pohlaví pachatele, stravovací návyky, závislosti nebo materiály, s nimiž přišel do styku. Po sejmutí jsou vzorky analyzovány pomocí spektroskopického mikroskopu a následně ozářeny infračervenými paprsky, což poslouží k identifi kaci jednotlivých molekul pro detailní chemické složení.

Nejčtenější