Může výbuch sopky ovlivnit zemské klima?

|  
sopka

Může, ale musí to být skutečně pořádná sopka, navíc by musela vybuchnout někde v tropických oblastech, kde panují ideální cirkulační podmínky pro to, aby se oxid siřičitý a prach ve stratosféře udržel a rozptýlil. Sopky ve vyšších zeměpisných šířkách takovou schopnost nemají, a jejich účinek na klima je proto (až na pár výjimek) malý nebo jen lokální. Poslední událostí globálního významu byl výbuch filipínské sopky Pinatubo v roce 1991. Při explozi vylétlo do vzduchu 10 km3 popílku a přes 20 milionů tun oxidu siřičitého.

Dočasně tehdy poklesla (o několik procent) intenzita slunečního záření prostupujícího atmosférou a po dobu osmnácti měsíců trvalo ochlazení asi o 0,5 °C. Oxid siřičitý ve stratosféře kondenzoval a ve formě aerosolových částic kyseliny sírové a síranů narušil ozonovou vrstvu. Satelitní měření potvrdilo, že výbuch sopky Pinatubo přispěl k extrémním ztrátám ozonu v Antarktidě. Sopky jsou také nejpravděpodobnějšími pachateli dvou velkých vymírání, která se odehrála na konci prvohor a na přelomu druhohor a třetihor.

Nejčtenější