Mozek s předstihem

J. HORČÍK  J. PETR  P. PROŠEK  |  
Mozek s předstihem

Italští vědci pro svůj experiment využili přípravy na referendum, v kterém se mělo 129 obyvatel jedné vesnice vyjádřit k plánům na rozšíření místní americké vojenské základny. Do pokusu zařadili vědci 33 lidí, kteří nebyli rozhodnuti, jak budou v referendu hlasovat. Pro posouzení podvědomého rozhodování ukazovali účastníkům pokusu obrázky základny a vzápětí je nechávali rychle volit ze seznamu slov s pozitivním či negativním významem. O týden později se 30 z 33 nerozhodnutých rozhodlo. Vědci byli s to odhadnout jejich postoj s týdenním předstihem právě na základě slov, která si tito lidé

Nejčtenější