Moje babička nakupuje v obchodech, kde mají prošlé potraviny. Nemůže to být nějak zdravotně závadné?

|  

Potraviny s prošlou „dobou minimální trvanlivosti“ lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny. (Označení slovem „sleva“, „akce“ není v žádném případě dostačující.) Pozor ovšem na to, co přesně se rozumí pojmem „doba minimální trvanlivosti“! Existuje totiž ještě označení „doba použitelnosti“ (na výrobcích uvedeno jako „spotřebujte do…“).

Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazená drůbež, výrobky studené kuchyně atp. Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu! Dobou minimální trvanlivosti se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp. Ty je možno prodávat (se slevou) i tehdy, jsou-li prošlé.

Nejčtenější