Mohl by existovat organismus, který by viděl rádiové vlny?

Jana Zrzavá  |  

Zřejmě nemohl. Rádiové vlny jsou podobně jako námi viditelné světlo částí elektromagnetického spektra. Mají však delší vlnové délky, díky čemuž obsahují méně energie. Proto reagují s vnějšími elektrony molekul daleko slaběji, a proto nemůžeme rádiové vlny detekovat pomocí fotosenzitivního pigmentu stejně, jako to dokážeme se světlem. Při vyšší intenzitě způsobují rádiové vlny to, že oscilují celé molekuly, což má zahřívací efekt. Na podobném principu fungují mikrovlnné trouby. Kdybyste do mikrovlnky dali jistý druh mravenců, seřadili by se ve směru mikrovln. Udělali by to však s cílem minimalizovat teplo, nikoli proto, že by snad měli tu schopnost mikrovlny vidět. Tento pokus je ale vůči mravencům poměrně necitlivý a nedoporučujeme jej zkoušet doma. Natož s obyčejnými mravenci přinesenými z lesa.

Nejčtenější