Mlynáři změnili krajinu

redakce  |  
mlynáři

Původní stav krajiny Spojených států není zase tak úplně původní.Na mnoha místech východního pobřeží USA se lidé snaží vrátit vodní toky do stavu, jaký tu vládl před příchodem bílého muže. Nákladem mnoha miliard dolarů by se měly proměnit na meandrující toky se štěrkovitým dnem a vysokými břehy. Tento vzhled krajiny je ale výsledkem práce prvních osadníků. V polovině 19. století stálo na východním pobřeží asi 65 000 mlýnů poháněných vodou z umělých nádrží.Jejich hráze vytvářely kaskády, v nichž se usazovala půda splavená z polí. Když nahradilo vodní pohon uhlí, vodní mlýny zanikly. Hráze se zbortily a uvolněný vodní příval si prorazil v letitých nánosech hluboká meandrovitá koryta. Tak vznikla krajina, kterou se dnes snaží ochránci přírody obnovit. Pokud by měla být krajina uvedena do původního stavu, musela by se proměnit na bažiny protkané sítí potoků, jezírek a tůní.

Nejčtenější