Milosrdní hříšníci

P.Prošek  R.Honzák  |  Věda

Pod heslem altruismus najdeme ve slovníku cizích slov české ekvivalenty: nesobeckost, nezištný zájem, vztah a láska k lidem. Primatolog Frans de Waal ve své knize Dobráci od přírody snáší důkazy pro tvrzení, že prvky altruistického jednání najdeme již u lidoopů. Paradoxní se může zdát, že například u šimpanzů je možné jeho základy vidět v krvelačném činu, jakým je lov guerez, po němž následuje dělení kořisti.

Je ale jasné, že když je k lovu nutný větší počet šimpanzů, je také nutné kořist poctivě rozdělit, protože příště by se nemuseli dostavit nadháněči. Šimpanzi totiž mají dobře vyvinutý cit pro spravedlnost. Toto počínání by se kritikům nemuselo nezbytně jevit jako nesobecké, protože v sobě nese jistou záruku pozdější odměny, nebo alespoň naději na ni. Další vědci zabývající se touto problematikou však prokazují, že naši nejbližší příbuzní se chovají nezištně nejen k sobě navzájem a při dělení kořisti, ale jsou ochotni pomoci také příslušníkům jiného druhu.

Felix Warneken se spolupracovníky v sérii pokusů prokázal, že mladí šimpanzi a děti si navzájem pomáhají při dosažení cíle bez očekávání odměny i tehdy, jsou-li zadané úkoly nesnadné a vyžadují-li větší úsilí. Pomoc je nabídnuta bez ohledu na to, jde-li o příslušníka stejného nebo jiného druhu. Takové chování bylo dosud považováno za výhradně lidské.

Náš altruismus tedy má hluboké genetické kořeny. Současně však je ovlivňován momentální psychosociální situací. Sonya Sachdeva se spolupracovníky v chytře uspořádaném pokusu prokázala, že více altruismu projevují osoby, které mají v danou chvíli, lidově řečeno, víc másla na hlavě. Účastníci měli napsat věrohodný životní příběh, přičemž polovina měla k dispozici jen „hezká“ slova a polovina jen slova „ošklivá“. Pak měli přispět na charitu částkou do 10 dolarů. Ti, kteří sami sebe vnímali jako lepší, dali v průměru na dobročinnost pětkrát méně než „hříšníci“.

Nejčtenější