Meteority přinesly na Zemi „jednostranný“ život

J. PETR  Z. ODEHNAL  |  
meteorit

Pozemský život využívá k syntéze bílkovin, v drtivé většině aminokyseliny, jen v jedné ze dvou možných prostorových konfigurací.Může to být následek toho, že první aminokyseliny doputovaly na Zemi z vesmíru v meteoritech.Aminokyseliny vznikají v kosmu (např. na asteroidech) v obou prostorových variantách. Zářením z neutronových hvězd jsou ale přednostně rozkládány „pravoruké“ varianty jejich molekul.„Levoruké“ aminokyseliny jsou mnohem odolnější. Tělesa, která se pohybují delší dobu v kosmu, o většinu „pravorukých“ aminokyselin přijdou. Pokud použil vznikající pozemský život aminokyseliny z „kosmických dodávek“, měl k dispozici jen jednu variantu molekul a u té už v následujícím vývoji zůstal. Některé pozemské organismy si přesto „pravoruké“ aminokyseliny vyrábějí z tradičních „levorukých“.Například pavouci je zabudovávají do svých jedů, protože oběť má s rozkladem molekuly s „pravorukou“ aminokyselinou velké problémy.

Nejčtenější