Medúzy míchají vodu v oceánech

J. PETR  |  
Medúzy míchají vodu v oceánech

Nejen vítr a mořské proudy, ale i plankton nebo medúzy uvádějí do pohybu masy vody v mořích a oceánech. Vyplývá to z výzkumu amerických fyziků z California Institute of Technology Johna Dabiriho a Kakani Katijové. Vědci prokázali, že každý objekt při pohybu kapalinou „váže“ na svém povrchu určité množství kapaliny, a to vláčí s sebou. Na základě počítačového modelování došli k závěru, že s sebou drobní planktonní korýši vláčejí vodu o objemu, který čtyřnásobně převyšuje objem jejich tělíčka.

Teoretické propočty ověřili ve vodách laguny pacifického atolu Palau, kde žijí obrovská hejna medúz. Vědci vytvořili ve vodě oblak neškodného barviva a sledovali, jak medúzy proplouvají barevným mrakem. Medúzy za sebou vlekly vodu s barvivem z oblaku tak, jak ukazovaly teoretické propočty. Výsledky naznačují, že mořští živočichové mohou „taháním“ vody za sebou uvádět do pohybu vodní masy srovnatelné s působením větru a mořských proudů.

Nejčtenější