Malým dětem televize škodí

J. HORČÍK  J. PETR  |  
dětem televize škodí

Až devět z deseti amerických dětí ve věku do dvou let sleduje pravidelně televizi a některé stráví před obrazovkou 40 % času, který neprospí. Zatím nikdo neprokázal pozitivní efekty pobytu před obrazovkou. „Existují ale seriózní důkazy o tom, že by sledování televize mohlo malým dětem škodit,“ říká americký pediatr Dimitri Christakis. Některé vědecké studie prokázaly, že sledování televize zpomaluje u dětí rozvoj řeči.

Děti sledující speciální „výchovná“ DVD mají chudší slovní zásobu než děti, které DVD nesledovaly. Děti se mnohem lépe učí od jiných lidí než z televize nebo DVD. V jedné studii byl sledován pokrok ve zvládání čínštiny u dětí, které dostávaly lekce od učitele, a u dětí, které sledovaly nahrávku této lekce. Výsledky „živé“ výuky byly jednoznačně lepší. Děti, které sledují televizi ve věku do tří let, jsou později více ohroženy problémy se soustředěním.

Nejčtenější