Magnetické baterie

J. PETR  M. Tůma  P. PROŠEK  |  Technika

Magnetické baterie

Většina baterií skladuje elektrickou energii díky její přeměně na energii chemickou při nabíjení a při vybíjení ji opět mění na elektrickou. Nový objev vědců z Miamské univerzity a univerzit v Tokiu a Tokohu je předzvěstí nových možností nejen pro výrobu baterií. Jimi zkonstruovaná baterie z několika vrstev feromagnetického materiálů a izolátoru ukládá elektrickou energii přímo do energie spinů nanomagnetů z MnAs.Zařízení funguje díky využítí tzv. Magnetic Tunnel Junction (MJT – Magnetický tunelový přechod), kdy jsou dvě feromagnetické vrstvy odděleny vrstvou izolátoru, skrze který mohou procházet elektrony z jedné vrstvy do druhé. Při nabíjení potom tyto elektrony orientují spiny nanomagnetů v látce a při vybíjení naopak změna orientace spinů nanomagnetů způsobí průchod elektronů. První prototyp tohoto zařízení je tenčí než lidský vlas, ale už teď vědce překvapilo stonásobně větší kapacitou, než kterou očekávali.


Revoluce v očkování

očkování

Pokrok ve vývoji vakcín učinili dánští imunologové z Kodaňské univerzity. Za zkratkou InVacc označující jejich zcela novou koncepci tvorby očkovacích látek se skrývá slovní spojení „innovative vaccine“, což lze přeložit jako „netradiční vakcína“. Její základ tvoří gen chřipkového viru napojený na sekvenci DNA kódující syntézu speciálně sestaveného řetězce aminokyselin. Tento konstrukt je vpraven do neškodného, geneticky modifikovaného viru. Tím je vakcína hotová. Zatím proběhly jen testy na myších, které byly látkou InVacc očkovány proti smrtícímu chřipkovému viru. Vědcům se podařilo navodit u laboratorních myší stoprocentní odolnost proti několika smrtelným kmenům chřipky.

Nejčtenější