Lze vyvoláním teploty 4000 °C zapálit zemskou atmosféru?

Tomáš Lízner  |  
Lze vyvoláním teploty 4000 °C zapálit zemskou atmosféru?

Ve filmu Fantastická čtyřka vytýkají jednomu z hrdinů, že by vyvoláním teploty kolem 4000 °C mohl zapálit zemskou atmosféru. Je tohle možné? V článku Jak zažehnout hvězdu píšete, že je pro termojadernou reakci třeba zahřát látku na stovky milionů stupňů. V případě, že by došlo v pokusné komoře k poruše a tato látka by se bleskově protavila mimo komoru, nehrozilo by, že by mohla zapálit atmosféru?

Zapálit zemskou atmosféru „vyvoláním teploty 4000 °C“ možné není, je to příliš málo. Jak známo, historie přinesla několik jaderných výbuchů, při nichž se v epicentru na několik vteřin vytvořila teplota přinejmenším několik desítek milionů stupňů Celsia, v závislosti na množství štěpného materiálu a délce probíhající řetězové reakce. V každém případě vzniklá „koule“ hořícího plazmatu má zpravidla teplotu 4000 °C, tedy o něco málo nižší než na povrchu Slunce.

Přestože testy i reálné výbuchy způsobily značné škody, k zapálení atmosféry při nich nedošlo. V pokusných komorách (patrně jsou myšleny částicové urychlovače -a srážeče – angl. Large Hadron Collider čili LHC) je skutečně třeba dosáhnout teplot stovek milionů stupňů Celsia, neboť jedině za takových podmínek do sebe jádra (kladně nabitá, tudíž navzájem se odpuzující) narazí. Riziko úniku látky o vysoké teplotě z komory reaktoru samozřejmě hrozí.

Tomu mají zabraňovat izolační vrstvy, které zajišťují, že plazmu od stěn nádoby dělí určitá vzdálenost. Tuto izolaci obstarávají silná magnetická pole, vnitřní nádoba je pak obklopena pláštěm z tekutého lithia, které brání též úniku rychlých neutronů (za vzniku tritia). Úniku rychlých neutronů brání též grafitový plášť či voda nasycená borem. Termonukleární fúzi se zatím nepodařilo kontrolovaně rozhořet. Úspěšné dokončení díla je úkolem dalšího, nijak levného výzkumu.

Nejčtenější