Lidé jsou věrnější

J. PETR  M. Tůma  |  

Mužské očkování proti papilomavirům

Papilomaviry vyvolávají u nakažených žen rakovinu děložního hrdla. Výzkum ale ukazuje, že spektrum nádorových onemocnění vyvolávaných papilomaviry je širší. Patří k nim i některé nádory vznikající v ústech a v krku. Američtí lékaři proto zvažují, že by proti papilomavirům očkovali i muže.

Lidé jsou věrnější

Traduje se, že každé desáté dítě bylo zplozeno při nevěře. Výzkum britských genetiků však ukazuje naše rodinné poměry v mnohem lepším světle. „Výsledky našeho výzkumu ukazují, že je to přehnané tvrzení,“ říká Mark Jobling z University of Leicester.„Ve skutečnosti je při nevěře zplozeno méně než jedno z pětadvaceti dětí.“

Muslimkám chybí vitamin D

V okolí Detroitu mnohé z muslimských žen nosí tradiční oděv a některé si zakrývají vlasy a krk rouškou zvanou hidžáb.Na jejich pokožku dopadá minimum slunečního záření a to výrazně snižuje tvorbu vitaminu D v těle.Hladina vitaminu D v krvi tradičně oblečených muslimských žen nedosahuje ani čtvrtinu hodnot považovaných za spodní hranici normálu.Ženy, které nosí hidžáb, mají v krvi jen osminu potřebného množství vitaminu D.

Chřipka vzdoruje

Vědci vědí, že změna dědičné informace může chřipkový virus proti Tamiflu obrnit. Příliš se toho ale neobávali, protože odolné viry se množily hůře než viry, jež jsou na lék citlivé.Teoreticky se neměly rezistentní viry rozšířit.Jenže přesně to se stalo.Koncem roku 2007 začala odolná verze viru H1N1 převládat v Norsku.S koncem zimy „přeskočil“ tento virus na jižní polokouli. Letos se vrátil do zemí na sever od rovníku a dobyl Asii i Ameriku.

Zaneřádíme Mars?

Americký exobiolog Christopher McKay v Ames Research Center vesmírné agentury NASA varuje před zavlečením pozemských mikroorganismů na Mars. Podle McKaye jsme zatím zřejmě nestačili napáchat na Marsu nenapravitelné škody. Všechny stávající sondy, a to dokonce i ty, které na povrchu Marsu havarovaly, je možné dohledat a dodatečně sterilizovat. Pozemské bakterie se z nich zřejmě nerozšířily do okolí. Další sondy určené k přistání na Marsu by měly být dezinfikovány ještě před vypuštěním.

Kdo zabíjí ovce?

Chovatelé ovcí nemají vlky rádi. Bojí se o svá stáda. Když šelmy ovce napadnou, nevědí kdy přestat a vraždí jako zběsilé. Švédští zoologové provedli rozbor dědičné informace ze slin odebraných z těl zadávených ovcí. K velkému překvapení se ukázalo, že vlci jsou ze zabíjení ovcí obviňováni neprávem.Vraždění padá většinou na vrub zdivočelých psů a nikoli vlků. Poprvé byly podobné testy použity pro odlišení zvířat zadávených divokými psy a kojoty.Vědci pochybovali, že se jim podaří geneticky psy a vlky odlišit. Výzkum švédských vědců ale prokázal, že to možné je.

Velrybí větrník

Americký zoolog Frank Fish si nechal patentovat nový tvar listů větrných turbín inspirovaný ploutví velryby keporkaka dlouhoploutvého. Ploutev má zvláštní výběžky, které snižují odpor její hrany ve vodě. Fish vyrobil plastovou vrtuli s podobnými výběžky. Výkon malé turbíny vzroste díky „velrybí“ vrtuli o pětinu.Pro větrné elektrárny s nízkým výkonem je vrtule prakticky připravena do sériové výroby. Vývoj „velrybích“ vrtulí pro velké větrné elektrárny zatím vázne. Fish odhaduje, že bude potřebovat k jejich zdokonalení ještě několik let tvrdé práce.

Nejčtenější