Léto posiluje skleníkový efekt

redakce  |  

Léto posiluje skleníkový efekt

Rostliny přijímají oxid uhličitý z atmosféry a fotosyntézou jej zabudovávají do svého organismu. Když rostlina uhyne, dostane se její organická hmota do půdy, odkud se uhlík opět uvolňuje do ovzduší ve formě oxidu uhličitého. Uhlíkový koloběh se tak uzavírá. Z výsledků výzkumů vyplývá, že abnormálně teplý rok může u travních porostů výrazně potlačit příjem oxidu uhličitého až na dobu dvou let.

Pralesy se stále zmenšují

Američtí vědci vyhodnotili satelitní snímky z posledních let a zjistili, že tropické deštné lesy se navzdory úsilí ochránců přírody stále zmenšují. V rozmezí let 2000 až 2005 zmizelo ze zemského povrchu 27 milionů hektarů deštného lesa, což je asi 2,4 % jeho celkové plochy. Současné tempo ničení tropického deštného lesa se neliší od děsivé „pralesní čistky“, jež se rozhořela v 90. letech minulého století.

Rostliny lákají lovce

Hlávka zelí vábí k housenkám běláska zelného lumky, kteří do housenek nakladou vajíčka a zbaví rostlinu škůdce. Jak se ale lumek dozví, kam má letět? Zelí ho pozve.Sameček běláska vyloučí při oplodnění samičky látku, která má samičce zabránit v páření s jinými samci. Zelí tuto látku zaznamená v nakladených vajíčkách a reaguje na ni produkcí látky, která neodolatelně láká lumka.

Nový skleníkový plyn

Trifluorid dusíku čili NF3 se ukázal jako nebezpečný skleníkový plyn. Podle některých expertů představuje větší hrozbu než oxid uhličitý. V atmosféře se z poloviny rozloží teprve po 550 letech. Původně se používal hlavně jako palivo do raketových motorů a jeho uvolňování do ovzduší bylo zanedbatelné. V poslední době ale produkce toho skleníkového plynu roste, protože našel uplatnění při výrobě polovodičů. V roce 2008 se ho vyrobilo 3500 tun. Do roku 2010 se jeho produkce zdvojnásobí. Kjótský protokol s NF3 nepočítá.

Čmeláci a konkurence

Čmeláci patří k výkonným opylovačům, protože navštěvují velký počet květů.Francouzští vědci zjistili, že je k tomu nutí konkurence. Pokud je na pozemku hodně čmeláků, střídají se na velkém počtu květů. Pokud je na stejném území čmeláků málo, jejich chuť přelétávat z květu na květ výrazně opadá. Bez konkurence dává čmelák přednost sběru nektaru z několika květů a pověsti vynikajícího opylovače nedostojí.

Nejčtenější