Které z dávných kultur provozovaly jako první hudbu?

Petr Kalač  |  
Primitivní flétna

V roce 1996 objevily dva týmy archeologů cosi, co mohla být primitivní flétna. Objev uskutečnili na místě osídleném člověkem neandertálským na Slovensku a v údolí Neandertal v Německu. Oba artefakty byly z kostí – jeden ze stehenní kosti medvěda a druhý z mamutího klu – a byly do nich vyvrtány otvory vzdálené od sebe v rozestupech umožňujících hrát na nástroj různé tóny. Je možné, že bychom ale jejich „zvukový projev“ neoznačili za hudbu, protože podobné hudební nástroje používají přírodní národy také jako vábničky nebo ke komunikaci na dálku. Kdyby se naopak teorie potvrdila, znamenalo by to, že lidé již v rané fázi vývoje, nejméně před 50 tisíci lety, provozovali hudbu. Flétny jsou totiž už poměrně vyspělými hudebními nástroji. I nejprimitivnějším hudebním nástrojům ale předcházel lidský hlas. Ten však nezanechává v archeologických vrstvách žádné stopy.

Nejčtenější