Krávy spásly slonům savanu

J. PETR  |  
slon

Sloni ze severokeňské rezervace Samburu tráví období sucha v horách, kde se pasou na větvích a listech stromů a keřů. S příchodem období dešťů zamíří do savan, kde začala růst tráva bohatá na bílkoviny. Zatímco v období sucha tvoří tráva nejvýše 15 % sloní stravy, v obdobích dešťů stoupá její podíl travin na 50 až 60 %.

Díky tomu jsou sloní samice na konci období dešťů vykrmeny natolik, že se mohou pářit a mají slušnou šanci na početí mláděte a jeho zdárné donošení. Zaběhnutý životní cyklus slonů je však vážně ohrožen. Sloni musejí počkat, až tráva doroste do takové výšky, kdy ji mohou utrhnout chobotem.

Pokud však pastevci vyženou začátkem období dešťů na savany skot, krávy trávu spasou a porost je tak nízký, že sloni nedokážou stébla utrhnout. „V soutěži se skotem se sloni ke kvalitní pastvě na travinách vůbec nedostanou. Jsou jednoznačně vytlačeni,“ říká jihoafrický zoolog Thure Cerling. „Tráva představuje zdroj živin, které sloni potřebují k úspěšnému rozmnožování. Plodnost slonů tím může vážně utrpět.“

Nejčtenější