Krátce...

J. PETR  |  

Lidé ze zelené Sahary

Před 10 000 lety byla dnešní poušť Tenere zeleným rájem. Rozkládala se tu jezera plná ryb a na okolních savanách se pásla zvěř. O životě tamějších lovců a rybářů vypovídá nejnovější výzkum pohřebišť z lokality Gobere. Když před 8000 lety místní jezero vyschlo, lidé odešli. Vrátili se o tisíc let později. Patřili ke zcela jinému etniku a kromě lovu se živili i chovem dobytka. Život v Goberu jim zjevně umožnilo obnovení jezera. Když před 4500 roky jezero opět vyschlo, zmizeli odtud lidé už natrvalo.

Knížka stejně dobrá jako film?

Nejnovější výzkumy na lékařské fakultě univerzity v nizozemském Groningenu prokázaly, že při sledování filmů pracuje náš mozek podobně, jako kdybychom sami byli aktéry děje. Průběžné sledování mozku dobrovolníků pomocí magnetické rezonance potvrdilo, že stejně aktivují mozek i pouhé představy navozené četbou knížek.

První Shakespearovo divadlo

První Shakespearova dramata byla uváděna na londýnské scéně nazvané The Theatre, tedy Divadlo. Přesné místo, kde dřevěná budova na cihlových základech stávala, nikdo neznal. To platilo do 6. srpna 2008, kdy archeologové z Museum of London narazili při průzkumných pracích v Shoreditch na základy, na nichž konstrukce The Theatre stávala.

Koráb z Gely

Plovoucí jeřáb Italské pobřežní stráže vyzvedl z mořského dna u sicilské Gely podstatnou část vraku starého 2500 let.Loď má konstrukci korábů, jaké popisuje Homér v Iliadě. Lodní trup byl vyroben z planěk stažených k sobě provazy. Spáry utěsnili stavitelé lodi smolou. Vrak lodi dlouhé 21 metrů a široké 6,5 metru objevili náhodou amatérští potápěči v roce 1988.Koráb vezl zboží z Řecka na Sicílii a potopil se v bouři asi 800 metrů od pobřeží.

Samci tají preference

Pokud je samec mexické rybky živorodky Poecilia mexicana se samičkami sám, dává nepokrytě najevo své sympatie samici, která se mu nejvíce líbí. Jakmile se ale objeví na scéně další samec, ztrácí nápadník o svou vyvolenou zájem. Přízeň dělí rovnoměrně mezi všechny samičky.Jde o trik, kterým se samec snaží před sokem utajit své preference. Pokud by na preferovanou samici soka upozornil pokračujícím dvořením, riskoval by, že mu ji protivník „přebere“.

Nejčtenější