Krátce...

redakce  |  

Straky si uvědomují samy sebe

Pokusy se zrcadlem prokážou, jestli si zvíře uvědomuje, že v odrazu vidí samo sebe.

Vědci umístí na tělo zvířete značku tak, aby na ni vidělo jen pomocí zrcadla. Když se zvíře pokusí si značku z těla odstranit, znamená to, že testem zdárně prošlo.

Pochopilo, že to, co vidí v zrcadle, není cizí tvor. Nejnovější experimenty amerických biologů prokázaly, že se v zrcadle pozná i obyčejná straka. Straky patří do příbuzenstva vran, havranů a krkavců, kteří mezi ptáky vynikají inteligencí.

Stíny prozradí teroristu

Typický způsob chůze nás charakterizuje stejně bezpečně jako tvář. Zpravodajské služby a policie toho využívají pro boj s teroristy a kriminálníky. Letecké a satelitní snímky byly pro tyto účely dosud nepoužitelné, protože ukazují z postavy lidí jen hlavu a ramena. Jinak je tomu ale se stínem, který vrhá lidské tělo. Ty bývají na snímcích z ptačí perspektivy dobře patrné. Nejnovější počítačové programy dokážou určit identitu osob i z pohybu jejich stínu zachyceného satelitem.

Nejčtenější