Krátce...

J. HORČÍK  J. PETR  Z. ODEHNAL  |  

Máme „levnější“ mozky

Novorozenci neandertálců měli stejně velkou lebku a mozek jako novorozenci jejich současníků z řad našich přímých předků. Ukázaly to trojrozměrné rekonstrukce lebky neandertálského novorozeněte nalezené v Rusku. Současní novorozenci mají mozky o poznání menší.

To nám dovoluje rychlejší růst a dospívání. Zdá se, že jsme neandertálce předčili evolučně „levnějším“ mozkem, který dovoloval pravěkým lidem druhu Homo sapiens rychlejší dospívání a intenzivnější rozmnožování.

Plod se brání malárii

Většina Afričanů nese variantu genu Flt1, která dovoluje plodu vzdorovat následkům nákazy jeho matky. Plod v těle malarické ženy je ohrožen především v situacích, kdy původce malárie pronikne do placenty.

Pak může dojít v placentě k zánětu a ten představuje pro plod vážné riziko. Varianta genu, kterou si nesou bezmála tři čtvrtiny afrického obyvatelstva, riziko zánětu placenty při malárii výrazně snižuje.

Rozdíly v mozku mužů a žen

Muži a ženy jsou stejně chytří. Přesto se jejich mozky v mnoha ohledech liší tím, jak pracují. Španělští neurologové zjistili, že v kůře mozku na levém spánkovém laloku mají muži o polovinu více spojů mezi jednotlivými neurony. Jaký to má dopad na chování mužů, není zatím jisté. Víme jen, že tato část mozku sehrává důležitou roli ve zpracování emocí a informací získaných při kontaktu s jinými lidmi.

Život ve vesmírném vakuu

Drobní bezobratlí živočichové želvušky patří ke skutečným nezmarům. Vzdorují těm nejdrsnějším podmínkám, jaké lze na Zemi najít. Ba co víc, vzdorují i podmínkám, jaké vládnou mimo naši planetu. Pokusy Evropské vesmírné agentury dokázaly, že želvušky přežijí po dobu deseti dnů ve vakuu meziplanetárního prostoru. To platí pouze za předpokladu, že jsou želvušky dostatečně chráněny před ultrafialovým zářením.

Galaktický internet

Americký astronom John Learned přichází s koncepcí mezihvězdného internetu. Bylo by k němu možné využít hvězdy s pravidelně kolísající jasností. Jestliže bychom k centru takové hvězdy vyslali paprsek neutrin, frekvence záblesků by se zvýšila. Tak by bylo možné posílat signály vesmírem na obrovské vzdálenosti. Pokud ve vesmíru existují vyspělé civilizace, pak mohly tento způsob komunikace zvládnout.

Nejčtenější