Krátce...

J. PETR  Z. ODEHNAL  |  

Nález pergamenů

V jeskyních v izraelském údolí Nachal Arugot se našlo patnáct útržků pergamenu s hebrejsky psaným textem bible. Pergameny s úryvky třetí knihy Mojžíšovy jsou staré dva tisíce let. V jeskyních se v druhém století našeho letopočtu schovávali Židé během povstání proti Římanům. Archeologové byli přesvědčeni, že se tam žádná podobná památka nedochovala.

Eskymáci znali tajemství

V létě roku 1845 vplul britský polární badatel sir John Franklin s loděmi Terror a Erebus do spleti ostrovů, průlivů a úžin při severním pobřeží Kanady a beze stopy zmizel při hledání tzv. severozápadního průjezdu. Nedávno zachycená vyprávění Eskymáků dokazují, že kolem roku 1850 kotvily Franklinovy lodě u nedalekých Ostrovů královské zeměpisné společnosti, kde jejich vraky nikdy nikdo nehledal.

V té době musela být expedice těsně před zánikem.

Ryby prchají do hlubin

Teplota vody při dně Severního moře stoupla za posledních pětadvacet let o 1,6 °C. Ryby zareagovaly na oteplení úprkem do větších hloubek. Přesunuly se v průměru o devět metrů hlouběji. Některé druhy, například kambala průsvitná, však žijí až o 35 metrů hlouběji. Odborníci se shodují v tom, že v moři nelze prchat před narůstajícími teplotami donekonečna. Limitem není jen samotná hloubka moře, ale třeba i úbytek světla a nárůst tlaku.

Nejrychlejší svaly

Vědci měřili aktivitu svalů ve zpěvném ústrojí čili syrinxu zpívajících špačků. Tyto svaly kmitají s frekvencí 250 hertzů, a jsou tedy nejrychlejšími svaly, jaké jsme zatím u obratlovců objevili. Mrknutí lidského oka je stokrát delší než jeden stah v hrdle špačka. Svalům syrinxu mohou v rychlosti konkurovat jen svaly z ocasu chřestýše.

Ryby si půjčily geny

Polární mořské ryby se brání zmrznutí pomocí bílkovin, kterými obalují mikroskopické ledové krystalky ve svých tělních tekutinách. I blízce příbuzné druhy se chrání před zmrznutím odlišnými bílkovinami. O to větší překvapení znamenal objev totožného proteinu u tří zcela nepříbuzných ryb – ropušnice, sledě a korušky. Geny mají společný původ. Ryby si je navzájem předaly při tření, kdy na sebe spermie jednoho druhu nabalily zlomky DNA z uhynulých spermií cizího druhu.

Nejčtenější