Když existují zemětřesení, existují na Měsíci také lunotřesení?

P. TOMEK  |  
Měsíc

Nejenže existují, ale jsou poměrně častá. Na Měsíci jsou každým rokem zaznamenávány stovky „měsícetřesení“. Měsíc má totiž podobnou stavbu jako naše Země, odlišnosti připadají především na vrub jeho menší velikosti. Povrch Měsíce pokrývá kůra, pod ní leží plášť složený v horní vrstvě z velmi silné litosférické desky a ve spodní z roztavené astenosféry, která začíná asi 1000 km pod povrchem. Většina zemětřesení, která mají původ přímo na Měsíci, pochází z hloubky mezi 800 a 1000 km pod povrchem, tedy z rozhraní mezi pevnou a tekutou částí měsíčního pláště. Vzhledem k tomu, že se opakují se 14denní periodou, dá se předpokládat, že jejich zdrojem jsou slapové síly vznikající oběhem kolem Země. Většina z těchto otřesů ale nepřesáhne druhý stupeň Richterovy stupnice. Dalším zdrojem „měsícetřesení“ jsou dopady meteoritů, protože povrch Měsíce není chráněn atmosférou.

Nejčtenější