Kdo přišel na to, jak bude dlouhá sekunda?

Stanislav Kovář  |  

„Sekunda“ vznikla rozdělením minuty na 60 stejných dílčích úseků. Šedesátka byla vybraná proto, že Babyloňané, od kterých jsme jednotky pro měření času převzali, měli v oblibě záludnou šedesátkovou soustavu. Poprvé se začalo dělení hodin na menší díly používat až kolem roku 1000 n. l., přesto trvalo ještě dalších šest století, než se staly běžně dostupnými hodiny schopné tyto titěrné časové úseky odpočítávat. Dnes se k přesnému měření času používají atomové hodiny s odchylkou 1 sekunda za milion let.

Nejčtenější