Kdo je ve vegetativním stavu

j. horčík (ekobydlení.eu)  J. PETR  |  Příroda

Jak ušetřit emise CO2

George Anitescu z Syrakuské univerzity v New Yorku prezentoval na konferenci Transonic Combustion v srpnu letošního roku výsledky svého výzkumu, zařízení, které je na půli cesty mezi naftovým a benzinovým motorem s tím, že má výhody z obou těchto typů. Podstatou funkce je vhodná příprava paliva před vstříknutím do motoru, aby bylo rovnoměrně rozmístěné v celém válci a dokonale shořelo. Ve stávajících motorech se vytváří kapsy paliva, které se buďto vůbec, nebo nedokonale spaluje, což má negativní vliv jak na účinnost, tak na emise. Systém superkritického vstřikování ohřívá naftu na 450 °C a vstřikuje ji do motoru pod tlakem 60 MPa. K ohřátí na požadovanou teplotu používá výfukové plyny, čímž ještě zvyšuje účinnost motoru.

Pravěká sopka zmrazila Zemi

Před 74 000 roků vybuchla na Sumatře sopka Toba. Vyvrhla do atmosféry tisíckrát více sopečného popela, než kolik jej vychrlila v roce 1980 severoamerická sopka Mount St. Helens. Vědci odhadli, že to ochladilo Zemi o 10°C. Teď se zdá, že efekt erupce sopky Toba byl dlouhodobý. Nastartoval období chladu, které trvalo plných tisíc roků. Během něj klesaly teploty ještě hlouběji. Někteří vědci však přičítají sopce ochlazení trvající jen několik desetiletí.

Kdo je ve vegetativním stavu

Lidé ve vegetativním stavu nejsou s to vnímat nic ze svého okolí a nereagují na žádný podnět. Pacienti ve stavu minimálního vědomí jsou s to reagovat na některé podněty. Dokážou například sledovat zrakem pohybující se předmět nebo na požádání mrknout očima. Na rozdíl od vegetativního stavu nepřichází ukončení života pacientů ve stavu minimálního vědomí v úvahu. Správná diagnóza je však obtížná. Pacient ve stavu minimálního vědomí nemusí reagovat na podněty vždy a za všech okolností. Skupina Caroline Schnakersové z univerzity v belgickém Liege došla k závěru, že 40 % pacientů, u kterých byl diagnostikován vegetativní stav, se ve skutečnosti nachází ve stavu minimálního vědomí.

Nejčtenější