K čemu nové buňky v mozku?

M. Tůma  |  
K čemu nové buňky v mozku?

V mozku nám neustále vznikají nové nervové buňky. Představa, že se rodíme s konečným počtem neuronů v mozku a z těch nám pak po zbytek života už jen ubývá, padla již v devadesátých letech. Přesto nemají vědci tak úplně jasno, k čemu jsou nově vznikající nervové buňky v mozku dobré. Američtí vědci se pokusili zjistit, jaký dopad bude mít na život laboratorních myší potlačení tvorby nových neuronů v jednom z důležitých center paměti.

Nejprve naučili myši hledat potravu na označeném místě a následně je učili hledat potravu schovanou jinde. Pokud jsou obě skrýše od sebe dostatečně daleko, nemají myši s narušenou obnovou neuronů s učením větší problémy. Do obtíží se dostanou, když je potrava uschována poblíž původní skrýše. Bez nově vzniklých neuronů myš obě místa neodliší. V paměti jí splývají v jedno. Nové neurony nám zřejmě pomáhají odlišit i události, které dělí jen krátká časová prodleva.

Nejčtenější