K čemu mi kdy bude větný rozbor?

Dominik Spudil  |  

Záleží na tom, čím se člověk v životě zabývá nebo jakou dělá práci. Domnívám se, že existují lidé, kterým větný rozbor nikdy v životě k ničemu nebyl a nebude, ale i tak si myslím, že větný rozbor má své opodstatnění. Větný rozbor je velmi důležitou pomůckou, která nám pomáhá uvědomit si vztahy ve větě – mezi slovy, mezi větnými celky, někdy dokonce díky němu zachytíme ustálená spojení, idiomy. To se hodí zejména při studiu a praktickém používání cizích jazyků, protože cizí jazyky mají právě ty vztahy ve větě úplně jiné.

No, a od nich se mnohdy odvíjí, zda vůbec cizí větě porozumíme. Může se totiž stát, že bez znalosti slovosledu a ustálených větných vazeb (každý jazyk má slovosled a neměnné větné vazby jiné; přičemž čeština je v tomto ohledu dost benevolentní) si slova ve větě pospojujeme jinak a místo toho, aby nám věta dávala smysl, bude vypadat úplně nesmyslně. V českém jazyce na větném rozboru „tak trochu“ závisí i psaní tvrdého a měkkého i/y.

Nejčtenější