K čemu jsou „otisky prstů“?

J. PETR  M. Tůma  P. PROŠEK  |  Technika
prsty

Výzkum francouzských vědců nabízí přesvědčivé důkazy o tom, že papilární linie na našich prstech sehrávají významnou roli v hmatu. Francouzští vědci použili pro výzkum senzor, který byl pokryt uměle vytvořeným otiskem lidského prstu. Materiál měl mechanické vlastnosti lidské pokožky. Přejížděli umělou špičkou prstu po skle s jemnými drážkami a zaznamenávali vznikající vibrace.

Pro srovnání podrobili stejné zkoušce i senzor pokrytý hladkým materiálem bez uměle vytvořených papilárních linií. Ukázalo se, že senzor vybavený umělým otiskem prstu zaznamenal až stokrát silnější vibrace než senzor s hladkým povrchem. Pokud se senzor s otiskem pohyboval po skle rychlostí, s níž obvykle přejíždíme prsty po povrchu ohmatávaných předmětů, vznikaly vibrace o frekvenci, na kterou jsou citlivá hmatová tělíska v kůži.

Nejčtenější