K čemu je dobrá poluce, když vlastně plýtvá materiálem?

Tomáš Bruthans  |  
organický děj

Je otázka, zda můžeme vůbec každý organický děj označovat jako prospěšný nebo škodlivý. Podle této logiky vznikl názor, že se polucí mužské tělo zbavuje „starého“ semene. Nicméně podle současných znalostí mají poluce souvislost spíše s hladinou testosteronu, a je tedy jakýmsi „vedlejším efektem“ pohlavní dospělosti mužů. V roce 1998 byl prováděn experiment s podáváním testosteronu.

Zatímco bez podávání testosteronu prožívalo poluci pouze 17 procent chlapců z testované skupiny, při vysoké dávce testosteronu to bylo celých 90 %. Existují i muži, u nichž k polucím vůbec nedochází. Souvislosti s hladinou testosteronu napovídá také to, že se začíná vyskytovat v průběhu dospívání.

Nejčtenější