Je pravda, že se rozpadá ledový povrch Antarktidy? Prý se z něj odlamují velké ledové kry a za pár let zmizí.

petr dvořák  |  
Antarktida

Podle dostupných vědeckých poznatků je antarktický ledový pokryv (na rozdíl od Arktidy) stále stabilní. V nedávných letech se sice z ledových šelfů na jejích okrajích odlomily ojedinělé ledové kry rozlohou odpovídající zhruba Rhode Islandu, ale ledové šelfy lemující Antarktidu jsou vytrvale nahrazovány ledem sestupujícím z nitra kontinentu, přičemž tento led je zase neustále doplňován přibývajícím sněhem.

Jinak řečeno, led tam takhle cirkuluje pořád, ale to neznamená, že by se kvůli tomu musely antarktické ledy rozpadnout. To, že se čas od času odlomí nějaká ta kra, je normální projev tamního ekosystému. Teprve kdyby se vytrvale rozpadala většina antarktických ledových šelfů způsobem, jaký nebyl pozorován několik stovek let, měli bychom důvod usuzovat na trend zapříčiněný skleníkovým oteplováním způsobeným lidmi. Podle toho, co víme, dosud takový trend nenastal.

Nejčtenější