Je možné snímat mozkové vlny? A co to vlastně je?

Dominik Spudil  |  
Snímač

Náš mozek pracuje na základě chemických a elektrických procesů. Mozkové vlny jsou tedy vlastně sérií elektromagnetických impulzů vznikajících při jeho činnosti. Protože se svou podstatou nijak neliší od jiných elektrických jevů, můžeme je snímat a zaznamenávat. Přístroj k jejich detekci a záznamu se nazývá elektroencefalograf. Mozkové vlny snímají elektrody připevněné k hlavě vyšetřovaného pomocí gumových pásků.

Kvůli vodivosti jsou na spodní straně natřeny vodivou pastou. Méně časté je použití elektrod snímajících impulzy z povrchu mozkové kůry (elektrokortikogram) nebo hloubkových elektrod (při operacích mozku). Snímané impulzy se v přístroji zesilují a přenášejí na nekonečný pás papíru nebo se kódují do digitálního záznamu.

Snímání mozkových vln je důležitou diagnostickou metodou zvláště v psychiatrii a neurologii.

Nejčtenější