Jaké částice tvoří magnetické pole?

Pecha František  |  

Obecně platí, že magnetické pole tvoří pohybující se elektrický náboj (nabitá částice, nejčastěji elektron, ale i proton, iont – jakákoli se do pole dostane). Magnetické pole vzniká jednak kolem elektrických vodičů (pole nestacionární), jednak kolem permanentních magnetů či elektromagnetů (pole stacionární). Ve většině případů se hovoří o poli elektromagnetickém, jehož vnitřní vztahy pomohl objasnit James Clerk Maxwell.

Na Maxwellových poznatcích stavěl také Albert Einstein při formulaci své teorie relativity. Zajímavé jsou ale i antičástice, které se řídí stejnými fyzikálními zákony jako částice obyčejné. Existenci antičástic teoreticky předpověděl britský fyzik P. A. M. Dirac (1902–1984). Pozitron v roce 1932 skutečně objevil americký fyzik Carl David Anderson (1905–1991), a sice v kosmickém záření. Při srážkách částic s antičásticemi (např. elektronu s pozitronem) dochází k „anihilaci“ částic za vzniku elektromagnetického záření.

Nejčtenější